header

Corona update!!!

Wat betekent dit nu concreet?

Algemene regels:

* Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
* Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
* Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk/smaak. Dit geldt voor iedereen.
* Houd 1,5m afstand met personen van 12 jaar en/of ouder (uitzonderering tijdens het sporten)
* Vermijd drukte.
* Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
* Schud geen handen.
* Gebruik de desinfectie middelen die beschikbaar zijn op de club.
* Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, beauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Betreden van het complex:

Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar.
als u zich beweegt op het complex is het mondmasker dragen een must.
Het mondmasker mag af voor spelers tijdens de training en de wedstrijd.

Ook trainers zijn tijdens de training en de wedstrijden niet verplicht om een mondmasker te dragen.
MAAR we raden het wel aan in oefeningen of besprekingen waar de afstand van 1,5m met de spelers niet kan gegarandeerd worden.

U6 - U7

Ouders mogen de trainingen wedstrijden volgen op veilige afstand van elkaar.
Draag altijd je mondmasker!

Overige teams

Zet als ouder uw kind af bij de poort. We verzoeken u om het sportpark niet te betreden.
Na de training kan u uw kind weer bij de poort ophalen.
Dit om zo min mogelijk contacten te hebben op het sportpark.

Spelers

Verzoek om na de training niet te blijven hangen en te samenscholen.
Ga na afloop van de training meteen naar je ouder(s) of fiets en verlaat het sportpark.

Trainingen en wedstrijden

Bij thuiswedstrijden is publiek toegelaten. Volg bij uitwedstrijden de plaatselijke reglementering van de club in kwestie op.
De meeste ploegen hebben hun lokale reglementen al doorgestuurd en het is aan onze trainers om dit tijdig aan de ouders te laten weten.
Bij twijfel kan je ook altijd de website van de club waar je naartoe moet, raadplegen.

KSVOT voorziet GEEN flessen water voor eigen teams en/of tegenstanders. Spelers moeten voor de training en wedstrijden hun eigen drinkbus voorzien!
Deze kan altijd gevuld worden op de daarvoor voorziene plaats in de gang van de kleedkamers.
Wegens gezondheidsredenen mag je niet met je mond aan de kraan hangen!

Kleedkamers

Er is 1 ingang (schuine ingang onder ijzeren trap) naar de kleedkamers en 1 uitgang (trap naar A-veld).
Hou je aan deze looprichting, volg de signalisatie!

Bij trainingen

--> Voor alle teams:

Er kan na de training niet gedoucht worden.
Er wordt tot nader order geen kleedkamer ter beschikking gesteld om je aan te kleden.
MAAR er zal een lokaal ter beschikking worden gesteld waar eventueel tassen, jassen en dergelijke kunnen geplaatst worden.
Dit is GEEN omkleedruimte.

Bij wedstrijden

Er wordt aangeraden, indien mogelijk, om al in wedstrijdtenue naar de wedstrijd te komen.

--> Voor alle teams:

Er kan na de wedstrijd niet gedoucht worden.
Er wordt tot nader order geen kleedkamer ter beschikking gesteld om je aan te kleden.
MAAR er zal een lokaal ter beschikking worden gesteld waar eventueel tassen, jassen en dergelijke kunnen geplaatst worden.
Dit is GEEN omkleedruimte.

Kantine

Volg de signalisatie naar de kantine.
Er zijn 2 ingangen (schuine hoofdingang & langs kant A-veld) en 1 uitgang (achterkant kantine ijzeren trap).

Onze kantine valt onder HORECA-regels:
* Registratie is verplicht.
* Er mag enkel ZITTEND geconsumeerd worden.
* De tafels zijn zo geplaatst dat er max. 4 personen aan een tafel kunnen. Tafels en stoelen worden niet verschoven zonder toestemming!
* Volg de instructies die ter plaatse worden gegeven, ofwel de informatiebladen ofwel mondeling door onze medewerkers.

We rekenen er op dat ALLE bezoekers van ons complex er mee voor zorgen dat de maatregelen gerespecteerd worden.
We gaan ervan uit dat iedereen deze verantwoordelijkheid neemt.
Mocht iemand wat losser omgaan met het reglement, spreek er elkaar op een BELEEFDE manier over aan.
Elke speler, medewerker, ouder of supporter die zich ziek voelt of behoort tot een risicogroep, moet thuis blijven.

Als we dit doen, kunnen jullie kinderen, onze spelers hun hobby blijven uitoefenen.
Alvast bedankt voor uw inspanningen.